Skärkarl


"Manlig skärgårdsbo i yttre skärgården som huvud-sakligen lever på fiske. Mer eller mindre liktydigt med skärgårdsbor."


Sv Akademiens ordbok


 


Välkommen till Brf Skärkarlen 10

 


 

Ny hemsida (2013-11-04)

Vi har bytt hemsida. Den nya adressen är www.sbc.se/skarkarlen10 . Denna sida uppdateras inte längre.


Angående Skatteverkets fråga om lägenhetsnummer. (2011-03-01)

De två första siffrorna anger ditt våningsplan:
Bor du på plan 1 ange siffra 11, plan 2 = 12, Plan 3 = 13, Plan 4 = 14
De följande två siffrorna anger om du bor till vänster eller höger om trappan sett nerifrån – Vänster = 01, Höger = 02


Exempel: lägenheten på plan 3 till vänster får nr 1301, plan 3 till höger 1302 osv.


Visa tidigare nyheter
skarkarlen.se